Antrepozit vamal

Antrepozit vamal de tip “B”

Noi vă oferim posibilitatea de a beneficia de serviciile Antrepozitului Vamal de tip “B” cu suprafaţa totală de 259 de m.p . Acest depozit reprezintă o încăpere unde intră în vigoare regimul vamal special de antrepozit vamal.El este predestinat pentru depozitarea temporară a mărfurilor de export sau import.

     Mărfurile plasate sub antrepozit vamal sunt scutite de taxe vamale şi nu se aplică măsuri de politică economică.

    Regimul antrepozitului vamal permite păstrarea la depozit:

     a) mărfuri străine, fără plata drepturilor de import și fără utilizarea politicilor economice;
     b)mărfurilor autohtone destinate exportului.

    Persoana care plasează mărfurile la păstrare necesită a prezenta o declarație vamală pe baza cărora mărfurile sunt plasate sub antrepozit vamal.

Antrepozit vamal de tip “B” închis, proprietarul căruia este şi depozitarul mărfurilor.